Esteu aquí: Inici Regidoria Articles d'opinió i escrits PROU VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
Accions del document

PROU VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

Per Meritxell Prunera Pelegrí Darrera modificació 25-11-2010 09:44

25 de novembre de 2010

Han passat 50 anys del brutal assassinat, un 25 de novembre, de les tres activistes polítiques de la República Dominicana, les germanes Mirabal, i la violència masclista, en les seves múltiples manifestacions, continua, malauradament, ocupant moltes pàgines i molts minuts en els espais informatius. Entenem per violència masclista aquella que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat.
 
Les dades recollides pels diferents observatoris i institucions ho constaten: aquest any s’han produït 64 morts de dones a mans de les seves parelles o exparelles a l’Estat espanyol, 11 de les quals a Catalunya. A aquestes xifres cal sumar-hi totes les conductes intencionals que, de manera puntual o reiterada, produeixen en les dones, no només danys o lesions físiques, sinó també desvaloració, patiment, humiliacions o vexacions, mitjançant coerció verbal, insults, aïllament (violència psicològica), l’obligació a mantenir relacions sexuals, amb independència que la persona agressora pugui tenir amb la dona o la menor una relació afectiva, conjugal o de parella, les mutilacions genitals femenines, l’explotació sexual (violència sexual), i també la privació o la limitació intencionada i no justificada dels recursos econòmics propis o compartits, necessaris per al benestar de les dones i els seus fills i filles (violència econòmica). 
 
Aquesta violència, que fins fa poc estava oculta i silenciada, ha deixat de ser invisible i ha esdevingut un problema social que cal eradicar de ple i, fins i tot, una qüestió de drets humans, en tant que és una greu vulneració dels drets de les dones i de les nenes arreu del món. Afortunadament, en les darreres dècades, la consciència social ha crescut i el 25 de Novembre és la data anual que ens permet, d’una banda, visibilitzar la problemàtica i de l’altra, recordar que ningú no pot quedar al marge de la lluita per l’eliminació de qualsevol forma de violència contra les dones. L’objectiu comú de la ciutadania, del teixit associatiu i dels poders públics ha de ser caminar cap a una societat plenament igualitària en drets i obligacions, la qual cosa passa per una tolerància zero a totes les formes de violència contra les dones. En aquest sentit, la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de protección integral contra la violencia de género, i la Llei 5/2008, del Dret de les dones a eradicar la violència masclista, són un gran avenç per a la restitució del projecte de vida de les dones que pateixen o han patit situacions de violència.
 
L’Ajuntament de Lleida, través de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat, del Centre d’Informació i Atenció a les Dones (CIAD) i del Casal de la Dona, treballa activament per a la consecució d’aquest objectiu mitjançant accions transversals de sensibilització, prevenció i detecció de la violència adreçades a diferents col·lectius, la coordinació amb equips de professionals en diferents àmbits per a la intervenció integral amb dones que pateixen violència masclista i els serveis d’atenció psicològica i assessorament jurídic per tal de garantir la protecció, la reparació i la recuperació de les dones que han viscut situacions de maltractaments. Justament ara es compleixen dos anys de la posada en marxa del Protocol d’Atenció a les dones víctimes de la violència masclista al municipi de Lleida, impulsat per l’Ajuntament de Lleida, i signat el novembre de 2008 per representants de les principals institucions i entitats de la ciutat, que el van subscriure, i amb el qual es va fer públic el compromís actiu i coordinat envers la lluita contra la violència masclista. Tan de bo, però, arribi aviat el dia que puguem celebrar que ja no ens cal aplicar aquest protocol perquè. havent dit Prou violència, les dones i els homes haguem establert unes relacions igualitàries.
 
Neus Brocal Mañas
Regidora de Polítiques d’Igualtat

Ajuntament de Lleida

Lleida, 25 de novembre de 2010

 


facebook twitter instagram
PROJECTE DESENVOLUPAT PERSemic Internet